Geschillencommissie

Heb je als consument een klacht over een bij Dibevo aangesloten dierenspeciaalzaak, dierenpension, trimsalon of hondenuitlaatservice en kom je gezamenlijk niet tot een oplossing, dan ben je in een geschil beland. De klacht kun je ter behandeling indienen bij de Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector (DGG) waarna een bindende uitspraak gedaan wordt.

Waarom klachtenbehandeling door de geschillencommissie?

De geschillencommissie is een laagdrempelig alternatief voor een duur en tijdrovend juridisch proces. Zo is het erg eenvoudig om je klacht bij de geschillencommissie in te dienen en je hebt hierbij geen rechtshulp nodig. De klacht wordt vervolgens snel en zorgvuldig afgehandeld en de kosten zijn – vergeleken een gerechtelijke geschiloplossing – erg laag.

De commissieleden

De Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector bestaat uit drie leden, namelijk:

  • Een voorzitter die een universitaire studie Rechtsgeleerdheid op zak heeft;
  • Een commissielid die als taak heeft om het geschil vanuit een veterinair oogpunt te beoordelen;
  • En een commissielid die als taak heeft om het geschil vanuit dierenwelzijn te beoordelen.

Alle drie de commissieleden maken geen onderdeel uit van de bedrijfskolom in de gezelschapsdierenbranche en daardoor zijn zij volledig onafhankelijk in de beoordeling van het geschil.

Een klacht indienen doe je zo

Als consument moet je allereerst een klacht hebben over de overeenkomst die je bent aangegaan met een ondernemer. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over een product of dier dat je hebt gekocht in een dierenspeciaalzaak of over de zorg en huisvesting van je dier in een dierenpension.

Stap 1 – Maak je klacht kenbaar bij de ondernemer

Alvorens je je klacht kunt indienen bij de geschillencommissie is het van belang dat je de ondernemer op de hoogte heeft gebracht van je klacht en hem/haar de gelegenheid heeft gegeven om met een eventuele oplossing te komen. Je maakt daarom je klacht schriftelijk of per mail kenbaar bij de ondernemer en geeft de ondernemer 4 weken de tijd hierop te reageren. Wanneer jij en de ondernemer er samen niet uit lijken te komen, ga je door naar stap 2.

Stap 2 – Dien je klacht in bij de geschillencommissie

Zorg dat je kennis hebt genomen van het Reglement Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector en mail vervolgens naar geschillencommissie@dibevo.nl dat je een klacht wilt indienen bij de geschillencommissie. Je ontvangt daarop een digitaal vragenformulier die jezelf of een ander (zoals een familielid) volledig invult.

Het ingevulde vragenformulier en toegevoegde bijlagen die je zaak ondersteunen of verduidelijken, stuur je retour door te mailen naar geschillencommissie@dibevo.nl. Hiermee is je klacht bij de geschillencommissie ingediend.

Stap 3 – Aanvang klachtenbehandeling door geschillencommissie

Er volgt een ontvangstbevestiging op je ingediende klacht. Je wordt daarnaast verzocht te voldoen aan het te betalen klachtengeld het eventueel openstaande bedrag of deel van het bedrag dat je de ondernemer verschuldigd bent. Na ontvangst van deze gelden, word je geïnformeerd over de wel of niet in behandeling name van uw geschil door de geschillencommissie. En zo ja, ontvang je meer informatie over de procedure.

Privacyverklaring

Bij het indienen van je klacht verstrek je ons een aantal persoonsgegevens ten behoeve van het doel om het geschil tussen jou en de ondernemer te beslechten. Je mag ervanuit gaan dat er door de commissieleden op een vertrouwelijke en zorgvuldige wijze omgegaan wordt met je persoonsgegevens. Meer informatie hierover kun je teruglezen in de privacyverklaring.

Reglement Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector

Download het Reglement Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector.

Contactgegevens

Dibevo Geschillencommissie Gezelschapsdierensector
E-mail: geschillencommissie@dibevo.nl

Algemene voorwaarden

Dierenspeciaalzaken, dierenpensions, trimsalons en hondenuitlaatservices die lid zijn van brancheorganisatie Dibevo moeten zich houden aan de Algemene voorwaarden die de brancheorganisatie heeft opgesteld. Dat betekent dat alle aangesloten leden zich houden aan regels rond o.a. aansprakelijkheid, verantwoordelijkheden, retournering en geschillenbeslechting.

Deze Algemene voorwaarden kun je hier downloaden en inzien.