Voorkom salmonella-infecties door reptielen met deze tips

De meeste eigenaren van reptielen zijn zich er niet van bewust dat contact met reptielen een risico geeft op salmonella-infectie. Toch neemt het aantal infecties de laatste jaren toe.

Salmonella-infecties door reptielen

De reden dat het aantal infecties toeneemt, komt waarschijnlijk doordat er steeds meer (verschillende soorten) reptielen gehouden worden als huisdier. Ook is er meer import van levende, in het wild gevangen reptielen in Europa, waarbij salmonella-infecties vaak voorkomen. Deze toename van salmonella-infecties is reden om extra aandacht te geven aan het voorkómen van deze infecties. Betekent dit dat het houden van reptielen dus gevaarlijk is? Nee, zeker niet. Als je de gebruikelijke hygiënemaatregelen neemt, die je moet nemen met alle soorten dierlijke uitwerpselen, is er geen groot risico verbonden aan het houden van reptielen.

Wat is salmonella?

Salmonella is een bacterie die een besmettelijke darminfectie kan veroorzaken. Meestal zijn er de volgende klachten: buikkrampen, misselijkheid, braken en diarree. Soms hebben mensen hoofdpijn, lichte koorts, rillingen en spierpijn, of bloed en slijm bij de ontlasting. Heel soms worden mensen ernstig ziek van een salmonella-infectie met onder andere ontstekingen in gewrichten, organen en botten. Reptielen zelf krijgen meestal geen klachten.

Hoe kun je een salmonella-infectie krijgen?

Jaarlijks worden er naar schatting ongeveer 30.000 mensen ziek door een salmonella-infectie in Nederland. De meeste ­infecties bij mensen worden veroorzaakt door het eten van besmet voedsel. Denk aan slecht verhitte eieren of vlees en rauwe groenten of fruit. Veel minder mensen worden ziek door contact met reptielen, toch zijn reptielen een belangrijke bron voor een salmonella- infectie. In ongeveer de helft van de reptielen die als huisdier gehouden worden en in 4 van de 5 terraria wordt de salmonellabacterie gevonden. Je kunt ziek worden door direct contact met reptielen die de bacterie bij zich hebben of door contact met de verblijfplaats, zoals het water in het terrarium. Ook kun je (door aanraken) van voeding van bepaalde reptielen (zoals besmette muizen voor slangen) ziek worden.

Wie loopt het meeste risico op een salmonella-infectie?

Ouderen, jonge kinderen en mensen met een minder goed werkend immuunsysteem zijn een risicogroep voor een salmonella-infectie. Zij zijn gevoeliger voor uitdroging door heftige diarree en overgeven, en het immuunsysteem kan infecties soms minder goed opruimen.

Wat kan ik doen?

  • Vermijd dat kinderen onder de 5 jaar, of personen met een minder goed werkend afweersysteem, met reptielen in contact kunnen komen.
  • Was altijd de handen met water en zeep na contact met reptielen of de verblijfplaats van reptielen.
  • Was altijd de handen met water en zeep na contact met muizen, kuikens, of andere levende of dode dieren die gevoerd worden aan het reptiel.
  • Was alle kleding en maak oppervlakten schoon die het reptiel heeft aangeraakt, met zeep of desinfectans.
  • Eet, drink of rook niet in de buurt van reptielen.
  • Laat reptielen niet vrij door het huis lopen.
  • Houd geen dieren in ruimtes waar eten wordt opgeslagen of wordt bereid.
  • Gebruik geen wasgelegenheid voor het reptiel waar je zelf ook gebruik van maakt (zoals badkuip of gootsteen). Gebruik een apart bad voor het dier.
  • Maak de verblijfplaats en toebehoren regelmatig en goed (bij voorkeur buitenshuis) schoon. Gebruik daarbij wegwerphandschoenen en gooi geen water weg in gootstenen die ook gebruikt worden voor het bereiden van voedsel.

Meer informatie?

Wil je meer weten over salmonella-infecties of wil je de instructiefilm over handen wassen bekijken, ga dan naar de website van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu