Tips en advies bij inrichting van knaagdierverblijven

Het verblijf van knaagdieren omvat vaak niet meer dan een klein en saai traliekooitje. Dat kan veel beter en leuker! Zorg dat jouw dieren hun natuurlijke gedrag kunnen uitvoeren. Lekker graven, klimmen en onderzoeken bijvoorbeeld, in een mooie, grote bak. Daardoor voelen ze zich beter en blijven ze gezonder. En het is voor jou veel leuker om naar te kijken! Wil jij ook een knaagdierverblijf om trots op te zijn? Lees dan de tips in het document ‘Inrichting van knaagdierverblijven’ van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG).

Hamsterscaping

Natuurlijk gedrag

Elk huisdier heeft behoefte om zijn natuurlijke gedrag uit te voeren. Zijn verblijf moet daarvoor de mogelijkheden bieden. Als een dier niet kan doen wat van nature bij hem past, kan hij afwijkend gedrag gaan vertonen en ook zijn gezondheid kan achteruit gaan.

Tralieknagen

Zeker bij knaagdieren is een goed verblijf erg belangrijk voor hun welzijn. Ze brengen daar immers het grootste deel van hun tijd in door, en vaak zelfs hun hele leven. Toch laten het formaat en de inrichting van veel knaagdierverblijven te wensen over. Daardoor kan stereotiep gedrag ontstaan, zoals tralieknagen, of wordt het dier lusteloos. Dat is niet leuk voor het dier, maar ook niet voor de eigenaar.

Helemaal niet ingewikkeld

In het nieuwe document ‘Inrichting van knaagdierverblijven’ lees je hoe het anders kan. De basis is een verblijf met een behoorlijk formaat, zodat er genoeg ruimte is voor beweging en afleiding. Daarna volgt de inrichting: passend bij je dier, en met oog voor de veiligheid. Met de tips in het document is het helemaal niet ingewikkeld om je dieren en jezelf een plezier te doen: met een klein beetje creativiteit en wat basiskennis over je dier maak je een knaagdierverblijf om trots op te zijn!

Download ‘Inrichting van knaagdierverblijven’