Mijn huisdier staat niet op de huis- en hobbydierenlijst, wat nu?

De huis- en hobbydierenlijst (ook wel ‘positieflijst’ genoemd) gaat naar verwachting per 1 juli 2024 in. Diersoorten die niet op de lijst staan, mogen vanaf dat moment niet meer gehouden, gefokt of geïmporteerd worden. Deze positieflijst is in eerste instantie alleen opgesteld voor zoogdieren.


Een aantal veel gehouden dieren staat niet op de lijst, zoals de Russische, Roborovski en Campbelli dwerghamsters. Ook degoes, chinchilla’s, stekelmuizen, witbuikegels en wallaby’s mogen straks niet meer gehouden worden.

Overgangsrecht

Heb jij op of na 1 juli 2024 een diersoort dat niet op de lijst staat? Je mag deze dieren niet loslaten in de natuur, maar houden zo lang als het leeft. Ook mag je het dier aan iemand anders geven of verkopen. Het dier valt onder het zogenoemde overgangsrecht. Er zijn wel voorwaarden: 

  • Je moet kunnen bewijzen dat het dier voor 1 juli 2024 al in Nederland was of dat zijn moeder al drachtig was en in Nederland was voor 1 juli 2024. Bijvoorbeeld met een aankoopbewijs, dierenpaspoort of rekening van de dierenarts. Het moet daarbij duidelijk zijn dat het om jouw dier gaat.
  • Je mag vanaf 1 juli 2024 niet meer met het dier fokken.

Vogels, amfibieen en reptielen

Heb je een vogel, amfibie of reptiel? Hier zijn nog geen lijsten voor. Deze dieren mag je dus gewoon houden. Het is wel de bedoeling dat er uiteindelijk ook voor deze diersoorten een lijst komt.

Uitzonderingen

Er geldt een aantal uitzonderingen: 

  • Dierentuinen met een dierentuinvergunning mogen dieren houden die niet op de lijst staan. 
  • Je mag dieren in een noodsituatie vervoeren. Bijvoorbeeld naar een dierenasiel. 
  • Voor damherten en edelherten geldt een vrijstelling. Deze dieren staan niet op de lijst, maar ze mogen toch gehouden worden en er mag mee gefokt worden.

Controle regels huis-en hobbydierenlijst

Verschillende organisaties controleren of iedereen zich aan de regels houdt. Dit zijn de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, de politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit doen zij vanaf 1 juli 2024.

Beschermde soorten

Er zijn ook zoogdieren die niet gehouden mogen worden volgens andere wetgeving, bijvoorbeeld omdat het beschermde diersoorten zijn. Ook zijn er diersoorten die we niet in Nederland willen houden omdat ze de natuur beschadigen.

Meer informatie over de positielijst en andere onderwerpen die daarmee te maken hebben lees je op de website van het LICG of de RVO.