Meeste huisdieren vermist in de zomerperiode

In de zomerperiode geven huisdiereigenaren het meest hun huisdier op als vermist. Het is dus belangrijk dat honden, maar ook katten en konijnen goed gechipt zijn. En dat de chip ook juist geregistreerd staat. Want juist dat gaat bij heel veel huisdiereigenaren mis. Heb jij het goed geregeld?


Voor honden is de chip al verplicht. Pups geboren in Nederland moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en een EU-dierenpaspoort krijgen. Ze moeten altijd eerst op naam van de fokker geregistreerd worden. Daarna moet de nieuwe eigenaar de registratie op zijn of haar naam overzetten en die goed up-to-date houden als er iets wijzigt.

Gechipt om Nederland in te mogen

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de registratie van pups die uit het buitenland komen. Deze pups moeten al gechipt zijn om Nederland in te mogen. Als ze geen chip hebben, zijn ze illegaal in Nederland. Veel mensen die via een fokker of handelaar een hond uit het buitenland kopen zijn daar niet van op de hoogte.

De pups moeten bovendien nog binnen 2 weken geregistreerd worden. Om dit te kunnen regelen moet de importeur zich aanmelden bij de RVO en een UBN-nummer aanvragen. Maar let op: dit geldt niet alleen voor handelaren, maar ook voor particulieren die zelf een hond uit het buitenland halen!

Je kat chippen: nog niet verplicht, wel verstandig

De overheid is van plan om chippen voor katten verplicht te maken. Maar ook zonder verplichting is dit heel verstandig want vooral in de vakantieperiode raken veel katten zoek. 

Als de kat gechipt is, kunnen dierenartsen, asielmedewerkers of mensen van de dierenambulance met een reader het nummer van de chip uitlezen. Als dit nummer juist geregistreerd staat, kunnen zij contact opnemen met de eigenaar. Het dier hoeft dan niet onnodig lang in een opvang te verblijven en de eigenaar loopt niet het risico dat het dier bij een ander geplaatst wordt.

Speciale chip-acties

Door alle kostenstijgingen van de laatste tijd bezuinigen sommige katteneigenaren op het chippen. Goed nieuws is dat veel dierenartsenpraktijken in de 'Juni Chipmaand' speciale acties hebben. 

Op de website Chipjedier.nl lees je welke dierenartsen en chippers meedoen. Daar kun je bovendien bekijken hoe het precies zit met de regels voor het chippen, bij welke databanken je je kunt registreren en hoe je de registratie kunt checken.