Medicijnresten? Breng ze naar de milieustraat of lever ze in

Misschien heb je in een kast nog een strip tabletten en een flesje medicijnen van je hond of kat staan. Als je ze niet meer gebruikt of ze over de datum zijn, dan is het verstandig om ze weg te gooien. Dat geldt ook voor een vlooienband. Knip je er een stukje vanaf of is de band aan het eind van zijn gebruiksduur, weggooien doe je op de juiste manier. Dan is het wel goed om te weten waar je dat doet, zonder het milieu te schaden.


Iedereen weet dat het beste is om afval te scheiden. Op die manier kunnen we bepaalde stoffen hergebruiken. Het klinkt dan logisch dat je een glazen flesje schoonspoelt om het in de glasbak te gooien. Toch is dat minder onschuldig dan het lijkt. Uiteindelijk verdwijnt de inhoud van het flesje in het riool. Van daaruit gaat het naar de afvalzuivering om uiteindelijk te eindigen in het oppervlaktewater. De afvalzuivering probeert alle verontreiniging uit het water te halen, maar dat lukt helaas niet met alle medicijnen. Het grootste deel van de medicijnresten uit het riool belandt uiteindelijk in het oppervlaktewater. En dat oppervlaktewater wordt in delen van ons land gebuikt voor de drinkwatervoorziening.

Van riool naar restafval

We moeten dus met z’n allen zoveel mogelijk voorkomen dat medicijnen in het riool belanden. Het is daarom verstandig om flesjes met vloeibare medicijnen niet leeg te spoelen. Evenzo is het uitspoelen van een spuitje niet verstandig, omdat hierdoor ook medicijnresten in het water belanden. Zelfs als je zalf hebt aangebracht moet je opletten. Heb je nog zalf op je vingers, dan veeg je die eerst af met een tissue. Die tissue mag dan bij het restafval. Daarna kun je je handen wassen.

Hetzelfde geldt voor zalf die je op je hond of kat hebt gesmeerd. De overbodige zalf veeg je het beste af met een tissue die je in de prullenbak gooit. Of gebruik een paar wegwerphandschoenen. Daarmee voorkom je dat medicijnresten in het riool terecht komen. Dat is ook niet de plek waar je met tabletten heen moet. Door het toilet spoelen is uit den boze. 

Honden- en kattenpoep kunnen medicijnresten bevatten, dus die gooi je bij het restafval. Sowieso mag ook het hondenpoepzakje alleen maar bij het restafval, net als de kattenbakvulling. Die spoel je niet door het toilet.

Chemisch afval

Medicijnen worden beschouwd als chemisch afval en moeten op een verantwoorde manier worden afgevoerd. Weggooien bij het restafval is niet de bedoeling. Alle medicijnen vallen onder Klein Chemisch afval (KCA). Dat geldt voor tabletten, zalfjes, vloeistoffen en (resten van) vlooienbanden. Je kunt ze altijd gratis inleveren bij de milieustraat in jouw gemeente. 

Heel veel dierenartsen bieden ook aan om medicijnen bij hen af te geven. En soms wil de apotheek je ook wel van dienst zijn. En heb je nog naalden over vanwege een behandeling, neem die dan ook direct mee richting milieustraat, dierenarts of apotheek. In het restafval kunnen ze gevaar opleveren voor de afvalverwerker.


Maand van de Parasiet

De Maand van de Parasiet is een onderdeel van een bredere campagne “Medicijnen en Milieu”. Dit jaar worden de handen ineen geslagen en ondersteunen ESCCAP, Dibevo, KNMvD, Faculteit diergeneeskunde, De Groene Veterinair en Vedias de campagne om diereigenaren bewust te maken van verantwoord gebruik van antiparasitica. Hiermee bedoelen we antivlooien- en tekenmiddelen en ontwormingsproducten. Er worden diverse onderzoeken gedaan en er moet nog veel meer onderzocht worden, maar het is wel bekend dat er restproducten in het milieu terecht komen. Met elkaar, als voorschrijvers én gebruikers van deze middelen, kunnen we een aantal voorzorgsmaatregelen nemen voor een gezond(er) leefklimaat!