Kies voor een Dierbaar-diergedragstherapeut

Wat is de overeenkomst tussen een lifestylecoach, een personal trainer en een diergedragstherapeut? Precies, bij deze zogeheten ‘vrije beroepen’ mag iedereen zich voordoen als ‘erkende specialist’ en een glimmend bordje bij de voordeur hangen. Juist bij dit soort beroepen is een keurmerk dat het kaf van het koren scheidt, onmisbaar. Na dierenpensions, dierenspeciaalzaken, tuincentra, trimsalons en hondenuitlaatservices, zijn nu ook gecertificeerde diergedragstherapeuten te herkennen aan het Dierbaar-dierenwelzijnskeurmerk. De aangesloten therapeuten zijn afkomstig van Stichting Certipet die per 1 september wordt ondergebracht bij Dierbaar.

Diergedrag en therapie

Gedragsproblemen met huisdieren kunnen leiden tot lastige en soms onhoudbare situaties: een agressieve hond op straat, een kat die heel het huis onder plast of een verenplukkende papegaai. Soms is zelfs het hele gezinsleven ontregeld. Gedragsproblemen leiden maar al te vaak tot afstand, asielverblijf en herplaatsing, en uiteindelijk kan het zelfs tot euthanasie leiden.

Veel gedragsproblemen

Steeds meer diereigenaren zijn op zoek naar een oplossing voor het gedragsprobleem van hun (huis)dier en steeds meer mensen vragen daarbij hulp. De coronapandemie maakt het zelfs nog nijpender nu blijkt dat er veel zwerfhonden uit het buitenland zijn geïmporteerd waarvan een groot deel met gedragsproblemen kampt.

Maar hoe en waar vind je nu professionele hulp aan wie je je dier met een gerust hart kunt toevertrouwen? Die vind je vanaf nu op deze website. De gedragstherapeuten die hier staan vermeld, zijn geschoold, gekwalificeerd en gecertificeerd om gedragsproblemen bij een huisdier op een professionele en deskundige manier op te lossen.

Van Certipet naar Dierbaar

Stichting Certipet werd in 2011 naar Engels model opgericht vanuit de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en Wageningen Universiteit. De trigger kwam van een Deens onderzoek naar euthanasie bij honden. Daaruit bleek dat een derde deel van de bijna 2500 onderzochte dieren was geëuthanaseerd vanwege gedragsproblemen.

Strenge eisen

Diergedragstherapie is de sleutel tot beter dierenwelzijn, maar dan moet de behandelende therapeut wel voldoen aan strenge eisen, zo was de redenering. Precies daarvoor werd de Certipet-accreditatie opgericht. Het Dierbaar-keurmerk voor diergedragstherapeuten behoudt dezelfde strenge normen als de accreditatie-eisen van Certipet. Het is niet alleen een afvinklijst van kennis en vaardigheden, maar therapeuten worden ook daadwerkelijk beoordeeld op de kwaliteit van hun werkwijze.

Grote vraag naar professionals

“Certipet is ons kindje, maar het werd tijd om het onder te brengen bij een overkoepelend huisdierkeurmerk met meer slagkracht”, vertelt dr. Claudia Vinke, gedragsbioloog bij de Gedragskliniek voor Dieren van de faculteit Diergeneeskunde. “Ik hoop dat alle goed geschoolde diergedragstherapeuten het besluit nemen zich te onderscheiden met hun deskundigheid en professionaliteit en dat dit leidt tot een grote groep Dierbaar-gecertificeerde diergedragstherapeuten. Nu en in de toekomst zal er namelijk nog grote vraag zijn naar professionals binnen de beroepsgroep.”

“Iets met dieren’

“Dibevo is blij dat diergedragstherapeuten nu ook onderdeel uitmaken van het Dierbaar-keurmerk”, zegt Dibevo-voorzitter Gijs van den Assum. “We merken dat er onder dienstverleners in de huisdierenbranche steeds meer behoefte is om zich als rechtgeaarde professional te onderscheiden, zeker nu er door corona een wildgroei aan het ontstaan is van mensen die ‘iets met dieren’ willen gaan doen. Wij juichen die onderscheidingsdrang alleen maar toe, want zo komt die bijtgrage hond bij een gediplomeerd en deskundig diergedragstherapeut terecht die zowel mensen- als dierenleed met raad en daad kan voorkomen.”