Een wallaby, slang of eekhoorn in nood? Bel PVH

Het komt weleens voor dat er ‘bijzondere’ diersoorten ontsnappen uit hun verblijf en hun heil ergens anders zoeken. Welke organisatie benader je dan zodat het dier goed terechtkomt?

Bijzonder dier in nood, zoals een eekhoorn, wallaby of slang. Bel PVH.

Het komt weleens voor dat er ‘bijzondere’ diersoorten ontsnappen uit hun verblijf en hun heil ergens anders zoeken. Vaak komt hier stress bij kijken, want de dieren weten niet waar ze zijn, waar ze hun eten vandaan moeten halen én ze missen hun soortgenoten.

Het is belangrijk dat ontsnapte dieren op een rustige en juiste manier worden gevangen en dat de dieren naar een opvangadres gaan waar kennis van het diersoort aanwezig is, zonder landelijke pers en andere sensatiezoekers. Het Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) zorgt ervoor dat een ontsnapt dier bij een echte dierenliefhebber terechtkomt met specifieke kennis over de soort, rekening houdt met het welzijn van het dier én bovenal geen commercieel belang heeft. Het PVH heeft een achterban bestaande uit een combinatie van diergerichte onderwijsinstellingen en meer dan 300.000 georganiseerde gezelschapsdierenhouders.

Tref je een ‘bijzonder’ dier in nood aan, zoals een wallaby, slang of eekhoorn, neem dan contact op met het PVH. Of per telefoon 06 - 225 155 87. Het PVH benadert de juiste organisatie die opvang aan het dier kan bieden.